.: Kuran Meali :.

Fatiha Suresi

FATİHA 1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
FATİHA 2 - Hamd o âlemlerin Rabbi,
FATİHA 3 - O Rahmân ve Rahim,
FATİHA 4 - O, din gününün maliki Allah'ın.
FATİHA 5 - Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
FATİHA 6 - Hidayet eyle bizi doğru yola,
FATİHA 7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.