Kullanıcı Değerlemesi:  / 14
Kötüİyi 

Cemde 12 Hizmet

 1- Mürşid (Dede)   Hizmet itibari ile Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Haci Bektasi Veliýi temsil eder. 

  Cem Erkanı Başkanlığını yapar,ikrar alır nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah,   Sünnet, Ad takar (isim takar).  

 

2- Rehber   Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder.

  Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürsidin en yakın yardımcısıdır.  

 

3- Gözcü   Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder.

  Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde gecmesini sağlar.    Cem’in bekcisidir.  

 

4- Çerağcı (Delilci)   Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder.

  Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanlıkları ve Mumları   (Çerağları) hazırlar.  

 

5- Zakir (Aşık)   Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder. 

  Cem’de Tevhid, Duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi'ye söyler.  

 

6- Süpürgeci(Ferraş)   Görev itibariyle Selman’ı Piri pakı temsil eder. 

  Cem evinin sürekli temizliği ile meşkul olur.  

 

7- Meydancı   Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder. 

  Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer. 

 

8- Niyazci   Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder.

   Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.

  

9- Ibrikci   Görev itibariyle Kamber Hazretlerini temsil eder.

  Cem de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.  

 

10- Kapıcı   Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder. 

  Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.  

 

11- Peyikçi   Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder. 

  Cem olacaƃını tüm canlara duyurur.  

 

12- Sakacı   Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder. 

  Cem evinde Su, Şerbet, Saka, Süt v.b. dağılımını sağlar.

 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort